MENU

MENU CLOSE

Affiliated Schools

Tsuzuki Daiichi Educational Institute

About Us

President
Kimiko Tsuzuki
Location
601 Matano-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 245-0066
TEL:045-859-1300
Approval year
March 1979

Affiliated Schools,Kindergarten,and Nursery

University

【Location】
601 Matano-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 245-0066
TEL:045-859-1300

【Faculty/Department】
Faculty of Pharmacy:
Department of Kampo Pharmacy(6-years)
Department of Clinical Pharmacy(6-years)
Department of Health Pharmacy(6-years)
Department of Medical Science(4-years)

Kindergarten and Nursery

48-1 Murozumidanchi, Sawara-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, 814-0035
TEL: 092-831-8463


PAGE TOP